[Ưu Đãi] Và Đặc Quyền VIP

2023-08-01 16:15:31

 

Các Chiến Binh thân mến,

Luna xin gửi đến các Chiến Binh ưu đãi và đặc quyền dành cho VIP như sau:

VIP 0: Tích lũy nạp 0 KC nhận đặc quyền:

 • Mua lượt đấu trường 3 lần
 • Lượt tác chiến thần tốc 3 lần
 • Mua lượt tháp thí luyện 3 lần
 • Lượt làm mới shop Hero 100 lần
 • Thẻ tháng chí tôn nhận thêm: KC, Vé thám bảo
 • Quà đặc quyền: 200k gold, 100k exp hero, 2 vé tầm bảo

VIP 1: Tích lũy nạp 60 KC nhận đặc quyền:

 • Mở chiến đấu trước tốc độ x2
 • Exp treo máy nhân vật +10%
 • Buff vàng treo máy +10%
 • Buff exp Hero treo máy +10%
 • Thời gian buff offline treo máy +2h
 • Vàng điểm vàng tăng thêm +20%
 • Giới hạn túi hero +25
 • Mua ở PB ngày mỗi thứ 1 lần
 • Thẻ tháng chí tôn nhận thêm: 20KC, Vé thám bảo
 • Quà đặc quyền: 2m gold, 300 đá tiến bậc, 3 vé tầm bảo

VIP 2: Tích lũy nạp 300KC nhận đặc quyền:

 • Mua vé triệu hồi cao ở shop đạo cụ giảm 90%
 • Mở thám hiểm may mắn rút liền 15 lần
 • Exp treo máy nhân vật +15%
 • Thời gian buff offline treo máy +4h
 • Vàng điểm vàng tăng thêm +30%
 • Giới hạn túi hero +50
 • Mua ở PB ngày mỗi thứ 1 lần
 • Thẻ tháng chí tôn nhận thêm: 40KC, Vé thám bảo
 • Quà đặc quyền: Mảnh hero 5 sao bất kỳ, 2m exp hero

VIP 3: Tích lũy nạp 1000KC nhận đặc quyền:

 • Mở điểm hero triệu hồi
 • Exp treo máy nhân vật +20%
 • Buff vàng treo máy +20%
 • Thời gian buff offline treo máy +6h
 • Vàng điểm vàng tăng thêm +40%
 • Giới hạn túi hero +75
 • Mua ở PB ngày mỗi thứ 2 lần
 • Thẻ tháng chí tôn nhận thêm: 60KC, Vé thám bảo
 • Quà đặc quyền: Mảnh hero 5 hệ tự chọn, 4m vàng, 1 vé tầm bảo cao

VIP 4: Tích lũy nạp 2000KC nhận đặc quyền:

 • Kích hoạt avatar riêng
 • Exp treo máy nhân vật +30%
 • Buff vàng treo máy +30%
 • Thời gian buff offline treo máy +8h
 • Vàng điểm vàng tăng thêm +60%
 • Giới hạn túi hero +100
 • Mua ở PB ngày mỗi thứ 2 lần
 • Thẻ tháng chí tôn nhận thêm: 80KC, Vé thám bảo
 • Quà đặc quyền: Mảnh hero 5 hệ tự chọn, 4m exp hero, 10 vé triệu hồi cao

VIP 5: Tích lũy nạp 5000KC nhận đặc quyền:

 • Mở điểm hero triệu hồi
 • Exp treo máy nhân vật +20%
 • Buff vàng treo máy +20%
 • Thời gian buff offline treo máy +6h
 • Vàng điểm vàng tăng thêm +40%
 • Giới hạn túi hero +75
 • Mua ở PB ngày mỗi thứ 2 lần
 • Thẻ tháng chí tôn nhận thêm: 60KC, Vé thám bảo
 • Quà đặc quyền: Mảnh hero 5 hệ tự chọn, 4m vàng, 1 vé tầm bảo cao

VIP 6: Tích lũy nạp 10000KC nhận đặc quyền:

 • Mở rương tướng tự chọn
 • Exp treo máy nhân vật +50%
 • Buff vàng treo máy +50%
 • Buff Exp Hero treo máy 50%
 • Thời gian buff offline treo máy +14h
 • Vàng điểm vàng tăng thêm +100%
 • Giới hạn túi hero +150
 • Mua ở PB ngày mỗi thứ 3 lần
 • Thẻ tháng chí tôn nhận thêm: 110KC, Mảnh 5 sao bất kỳ
 • Quà đặc quyền: Rương hero 5 hệ tự chọn, Đá tiên tri, Bùa Mặt Trời, 6m Exp Hero

VIP 7: Tích lũy nạp 15000KC nhận đặc quyền:

 • Kích hoạt avatar riêng
 • Exp treo máy nhân vật +60%
 • Buff vàng treo máy +60%
 • Buff Exp Hero treo máy 60%
 • Thời gian buff offline treo máy +17h
 • Vàng điểm vàng tăng thêm +120%
 • Giới hạn túi hero +175
 • Mua ở PB ngày mỗi thứ 4 lần
 • Thẻ tháng chí tôn nhận thêm: 120KC, Mảnh 5 sao bất kỳ
 • Quà đặc quyền: Rương hero 5 hệ tự chọn,  3 Đá tiên tri, Bùa Mặt Trời , 8m Vàng

 

VIP 8: Tích lũy nạp 20000KC nhận đặc quyền:

 • Exp treo máy nhân vật +70%
 • Buff vàng treo máy +70%
 • Buff Exp Hero treo máy 70%
 • Thời gian buff offline treo máy +21h
 • Vàng điểm vàng tăng thêm +140%
 • Giới hạn túi hero +200
 • Mua ở PB ngày mỗi thứ 4 lần
 • Thẻ tháng chí tôn nhận thêm: 130KC, Mảnh 5 sao bất kỳ
 • Quà đặc quyền: Thẻ  tự chọn Hero Ánh Sáng/Bóng Tối,  5 Đá tiên tri, 3.000 Tinh Hoa Bùa , 8m Exp hero

VIP 9: Tích lũy nạp 30000KC nhận đặc quyền:

 •  Exp treo máy nhân vật +80%
 • Buff vàng treo máy +80%
 • Buff Exp Hero treo máy 80%
 • Thời gian buff offline treo máy +24h
 • Vàng điểm vàng tăng thêm +160%
 • Giới hạn túi hero +230
 • Mua ở PB ngày mỗi thứ 5 lần
 • Thẻ tháng chí tôn nhận thêm: 140KC, Mảnh 5 sao bất kỳ
 • Quà đặc quyền: Thẻ  tự chọn Hero Ánh Sáng/Bóng Tối [6 chọn 1], 5 Đá tiên tri, 5.000 Tinh Hoa Bùa , Thẻ Lì Xì Cao Cấp , 8m Vàng

VIP 10: Tích lũy nạp 50000KC nhận đặc quyền:

 • Kích hoạt avatar riêng 
 • Exp treo máy nhân vật +90%
 • Buff vàng treo máy +90%
 • Buff Exp Hero treo máy 90%
 • Thời gian buff offline treo máy +2 ngày
 • Vàng điểm vàng tăng thêm +180%
 • Giới hạn túi hero +260
 • Mua ở PB ngày mỗi thứ 5 lần
 • Thẻ tháng chí tôn nhận thêm: 150KC, Mảnh 5 sao bất kỳ
 • Quà đặc quyền: Thẻ  tự chọn Hero Ánh Sáng/Bóng Tối [6 chọn 1], Rương Hồn 5 sao Ánh Sáng/ Bóng Tối tự chọn, 6.000 Tinh Hoa Bùa, 10m Exp hero, Bùa cầu vồng

VIP 11: Tích lũy nạp 100000KC nhận đặc quyền:

 • Exp treo máy nhân vật +100%
 • Buff vàng treo máy +100%
 • Buff Exp Hero treo máy 100%
 • Thời gian buff offline treo máy +3 ngày
 • Vàng điểm vàng tăng thêm +200%
 • Giới hạn túi hero +290
 • Mua ở PB ngày mỗi thứ 6 lần
 • Thẻ tháng chí tôn nhận thêm: 150KC, Mảnh 5 sao bất kỳ
 • Quà đặc quyền: Rương Hồn 5 sao Ánh Sáng/ Bóng Tối tự chọn, 10m Exp hero, Bùa chớp sáng, Đá tiên tri x6, Đá hiếm tuỳ chọn x2, 15m vàng

VIP 12: Tích lũy nạp 150000KC nhận đặc quyền:

 • Exp treo máy nhân vật +110%
 • Buff vàng treo máy +110%
 • Buff Exp Hero treo máy 110%
 • Thời gian buff offline treo máy +5 ngày
 • Vàng điểm vàng tăng thêm +220%
 • Giới hạn túi hero +320
 • Mua ở PB ngày mỗi thứ 6 lần
 • Thẻ tháng chí tôn nhận thêm: 170KC, Mảnh 5 sao bất kỳ
 • Quà đặc quyền: Thẻ  tự chọn Hero Ánh Sáng/Bóng Tối [6 chọn 1], Rương Hồn 5 sao Ánh Sáng/ Bóng Tối tự chọn x2, 10 Đá tiên tri , Bùa cầu vồng, 10M exp Hero

VIP 13: Tích lũy nạp 300000 KC nhận đặc quyền:

 •  Exp treo máy nhân vật +125%
 • Buff vàng treo máy +125%
 • Buff Exp Hero treo máy 125%
 • Thời gian buff offline treo máy +7 ngày
 • Vàng điểm vàng tăng thêm +240%
 • Giới hạn túi hero +350
 • Mua ở PB ngày mỗi thứ 7 lần
 • Thẻ tháng chí tôn nhận thêm: 180KC, Mảnh 5 sao bất kỳ
 • Quà đặc quyền: Thẻ  tự chọn Hero Ánh Sáng/Bóng Tối [6 chọn 1], Rương Hồn 5 sao Ánh Sáng/ Bóng Tối tự chọn x3 , 10 đá tiên tri, 20m Exp hero, Bùa cầu vồng

Chúc các Chiến Binh có thời gian trải nghiệm vui vẻ cùng Elora's Raid.

 

BQT Elora's Raid,

Trân trọng.